Coachen: waarom door een bemiddelingsbureau?

Coachen bij meddo

Nieuwe medewerkers, en in feite alle medewerkers, verdienen meer begeleiding (coachen) om hun werk goed te kunnen doen en om privé en zakelijk goed te combineren. ‘Verdienen’, omdat die begeleiding continu zou moeten worden geboden. Daarbij gaat het niet zo zeer om hulp bieden, maar veel meer een luisterend oor en hier en daar een opmerking. Young Professionals hebben hun bord vol en zijn echt wel gewend om te schakelen, maar even afstand nemen en praten over verschillende zaken met een relatieve buitenstaander, iemand op afstand ofwel een ‘coach’ kan helpen om zaken helder te krijgen en te houden.

Keuzestress is natuurlijk een modewoord, maar het speelt wel degelijk een rol als je de eerste stappen op de arbeidsmarkt zet. Want hoe weet je nu dat je de juiste keuze maakt? Hoe weet je nu dat juist deze organisatie gaat doen wat ze belooft? Hoe weet je nu dat je het naar je zin gaat hebben? Antwoord: dat weet je niet en kom je ook niet te weten tenzij je er gaat werken.

Het zou HR-afdelingen van grotere organisaties veel werk schelen als coaching als permanente activiteit op de agenda stond. Dat kan in de vorm van een spreekuur maar vooral de mogelijkheid om met iemand in vertrouwen te praten. Conflicten die in een vroeg stadium worden aangepakt leiden vrijwel nooit tot drama. We kennen allemaal de sluimerende vetes op afdelingen en de schade die volgt als collega’s niet met elkaar overweg kunnen. Wij vinden dat geen communicatief probleem maar heel duidelijk een managementprobleem. Er moet actie worden genomen vanuit het management om de situatie op te lossen. Vaak zijn dat geen populaire beslissingen.

Vertrouwelijkheid

Maar: coachen door de HR-afdeling van een organisatie is altijd een probleem. Werknemers zullen een HR-functionaris niet vertrouwen en vermoedelijk ook de interimmer niet die door het bedrijf is ingehuurd. Want daar ligt altijd een belang. Als bemiddelingsbureau en eerste werkgever van de nieuwe medewerkers bij veel organisaties, hebben wij coachen gemaakt tot een dagelijkse activiteit. Zonder sessies af te spreken of het woord coachen te noemen.

Waarom coachen door een bemiddelingsbureau? Wij kunnen dat goed omdat we zowel de cliënt (vrager) als het bedrijf goed kennen. Wij zijn buitenstaander, hebben geen belang bij de uitkomst en worden niet betaald door één van de partijen. Ons belang is uitsluitend om drempels weg te nemen die een rustig werkklimaat in de weg staan. Dat zien wij als een volgverantwoordelijkheid van de bemiddeling.

Coachen: een goed gesprek

Als wij over coachen praten hebben we het over een ‘goed gesprek’ en met gesprek bedoelen we dan vooral dat we LUISTEREN naar wat iemand te melden heeft. We stellen vragen en laten de gesprekspartner zelf het probleem omschrijven. Daarna vragen we wat de opties zijn, wat zou een oplossing kunnen zijn? Dat kan al in het eerste gesprek maar vaker niet. Het eerste gesprek dient om lucht en ruimte te geven aan de emotie, de irritatie, de onmacht en de vaak de woede. Pas daarna kun je constructief naar oplossingen zoeken.

Die oplossingen moeten overigens niet worden aangedragen door de coach of wie dan ook. De oplossingen moeten gevonden worden door de coachee, degene die om het gesprek gevraagd heeft. Alleen dan heeft het plan kans van slagen. Dat is voor coaches een moeilijk moment. Niet voorzeggen. Zelf laten nadenken over wat het probleem nu eigenlijk is en wat een oplossing zou zijn.

De oplossingen die van de kant van de cliënt komen zijn heel vaak niet de oplossingen die nodig zijn om het probleem permanent op te lossen. Maar dat is ook niet het doel. Het doel is de volgende stap. Verder kunnen; de patstelling verbreken. En eigenlijk elke actie is goed, want die leidt tot de volgende stap en de volgende. Wat niet goed is, is niets doen, sudderen, negeren van het probleem. Dat leidt altijd tot meer drama en uiteindelijk verzuim van éen van de ruziemakers of allebei.

Geen oplossing

En soms kom je er niet uit. Dan is er geen oplossing. Ook dan is het coachen een goede actie geweest. Omdat je het probleem het geformuleerd, naar oplossingen hebt gezocht, de opties hebt afgewogen en door analyse tot de conclusie komt dat het probleem niet is op te lossen.
Dan moeten er grotere stappen worden genomen: in geval van een arbeidsconflict een andere baan en/of een juridische actie.

In alle gevallen is coaching een goede zaak omdat de coach de processen begeleidt en de voortgang in de gaten houdt. Afspreken wat de actie is en grip houden op het proces. Dat is de taak van de coach.