Urendeclaraties

Deze vul je in en laat je ondertekenen door de eindverantwoordelijke. Scan de ondertekende urendeclaraties in en e-mail deze iedere vier weken aan Meddo. Klik hier voor een overzicht van de inleverdata.

’Download hier je urendeclaratie formulier’

Voorschot

Het kan gebeuren dat de eerste verloning kort na de laatste verloning bij je oude werkgever plaatsvindt. Voorschot nodig? Bel ons even en wij regelen het!

Coaching

Wil jij eens praten over het verloop van jouw carrière? Loop je ergens tegen aan in je huidige functie of heb je behoefte aan een goed gesprek jouw loopbaan? Klik dan hier voor meer informatie over coaching of bel naar 020 463 7777 voor een afspraak.

Reiskosten

Reiskosten worden 100% vergoed. Stuur een uitdraai van mijnOV of andere reisbescheiden mee met je urendeclaraties, zodat wij de kosten direct kunnen vergoeden.

Dokter en tandarts

In je vakantiegeld-reservering is een bedrag voor ‘’kort- verzuim’’ opgenomen. Wij betalen uren die je mist in verband met tandarts- en/of doktersbezoek uit deze reservering zoveel mogelijk door.

Ziekte

Ben je ziek? Bel of e-mail dan voor 09:30 zowel je werkgever als Meddo. Wij melden je vervolgens ziek bij het UWV. Lees de informatie die het UWV per brief toestuurt zorgvuldig door. Ben je weer beter? Meld je dan hier.

Stel, je hebt een vriend(in) en die zoekt een baan…

en ontvang een dinerbon!

Loonbetaling bij ziekte

De eerste twee dagen zijn “wachtdagen’’ die niet worden vergoed maar waarvoor je een wachtdagencompensatie ontvangt op het brutoloon. Vanaf de derde dag heb je recht op een ziektewetuitkering. Dit bedraagt 90% van het bruto uurloon. De ziektewetuitkering wordt direct door het UWV (tot 70%) en Meddo (aanvullend tot 90%) uitgekeerd. Zijn er vragen of problemen met de uitkering? Bel ons, dan nemen wij contact op met het UWV.

Einde dienstverband

Einde uitzendperiode of ga je uit dienst? Dan volgt een eindafrekening. Het tegoed dat je hebt opgebouwd aan vakantiegeld en -dagen krijg je een week na je laatste verloning uitgekeerd. Indien van toepassing heb je tevens recht op een transitievergoeding.

Vakantiedagen

Het opnemen van vakantiedagen overleg je met het kantoor waar je werkt.
Neem je een dag vrij? Vermeldt dit dan op je urendeclaratie. Wij betalen vakantiedagen zoveel mogelijk uit je opgebouwde vakantiereserve. Wil je de vakantiedagen niet opnemen maar opsparen, laat dit dan aan ons weten.

Vakantiereserveringen

Deze percentages van het brutoloon bouw je maandelijks op. Je vindt ze onderaan op je loonstrook:
Vakantiegeld: 8%
Vakantiedagen: 10,87%
Feestdagen: 2,61%
Kort verzuim: 0,60%